Naturen och dess betydelse i världen

Att naturen är viktig för att vår planet ska må bra är ett faktum. Men trots att så många känner till detta är det inte alla som aktivt tar hand om vår jord. Man kan fråga sig varför. Vi har ju trots allt bara en jord och tar vi inte hand om den kan den inte ta hand om oss. Försvinner alla skogar och regnskogar och haven försummas så påverkas vi människor direkt.

All växtlighet runt om oss är oerhört viktig för att vi ska kunna andas in frisk luft, men också för att hålla koldioxidhalten i atmosfären låg. Havet är viktigt av många olika anledningar, men framför allt för att fiskeindustrin är en oerhört viktig del av vårt samhälle. Nedan kan du läsa mer om vad naturen gör för oss, men också om vad vi gör och kan göra för naturen.

Vad naturen gör för din omgivning

Naturen är enormt viktig för vår omgivning. Framför allt för luften vi andas in. Tack vare att vi har stora regnskogar i världen, så som Amazonas i Sydamerika, renas luften och samtidigt släpper växterna ut syre i luften. Dessutom konsumerar växterna koldioxid och man har faktiskt upptäckt att deras koldioxidkonsumtion har ökat de senaste åren, vilket har lett till att koldioxiden i atmosfären inte har ökat lika mycket.

Havet är ytterligare en del av vår värld som är otroligt viktig för att vår omgivning ska kunna fungera som den ska. Bland annat bor många av oss vid kusten och är därmed i princip beroende av allt det som havet kan ge oss, då framför allt fisk. Enligt uppgifter arbetar fler än 38 miljoner människor inom fiskeindustrin, så havet bidrar även till den samhällsekonomiska funktionen i världen.

Vad naturen gör för din hälsa

Naturen är bra för oss människor och vår hälsa på många plan. Bland annat är den bra för vår mentala hälsa, men forskning tyder även på att naturen faktiskt kan påverka vår fysiska hälsa. Något de flesta av oss vet är att människor som ofta vistas i eller bor i anslutning till grönområden löper mindre risk att drabbas av exempelvis depression och ångest, men också migrän, astma, diabetes och olika hjärtrelaterade sjukdomar.

Det finns idag dessutom japanska forskare som hävdar att det i skogsluften finns bakterier som, när vi andas in dem, hjälper till att stärka vårt matsmältningssystem. Detta i sin tur hjälper oss att bryta ned sådana ämnen som våra kroppar vanligtvis inte kan omsätta. Dessa ämnen blir alltså till näring som är bra för oss både mentalt och fysiskt. Så vi ska verkligen vara tacksamma för vår natur och ta hand om den.

Vad gör vi för naturen?

Om naturen nu gör så mycket för oss och vår omgivning – vad gör vi för naturen? Alldeles för lite, skulle nog många vilja svara men faktum är att allt fler börjar bli medvetna om att vi måste ta hand om vår värld. I Sverige finns flera organisationer som värnar om naturen och en av de största är Naturskyddsföreningen som arbetar på många sätt för att driva miljöfrågan framåt.

Naturskyddsföreningen jobbar framför allt inom tre olika områden: naturkänsla, politisk påverkan och konsumentmakt. Naturkänsla innebär att de anordnar aktiviteter där människor får uppleva vår fantastiska natur för att minnas vad det är vi har. Tack vare att de verkat i över 100 år besitter de en stor trovärdighet och politikerna lyssnar på deras råd. Med konsumentmakt innebär att de informerar och inspirerar människor till att göra medvetna val när de konsumerar.

Detta kan du göra

Om du vill hjälpa till att ta hand om vår natur finns det mycket du kan göra. Du kan exempelvis jobba med volontärarbete, donera pengar eller gå med i ett nätverk som värnar om naturen. Det finns även enkla saker, så som att källsortera eller mejla en politiker, som gör stor skillnad om vi alla drar vårt strå till stacken. Det viktiga är att du blir medveten och lär dig göra medvetna val.

Sammanfattning

Naturen är utan tvekan viktig för oss och därför är det också viktigt att vi värdesätter naturen och tar hand om den på allra bästa sätt. Tack vare naturen renas luften vi andas in och den samhällsekonomiska funktionen frodas. Naturen har dessutom direkta effekter på oss människor. Det finns forskning som tyder på flera positiva fördelar, såväl fysiska som mentala, då vi vistas ute i naturen. Så hjälp till att ta hand om vår planet!