Naturtillgångar i världen

Vår jord är full av fantastiska naturresurser och tack vare dessa har vi människor kunnat utveckla vårt samhälle något enormt. Inte minst i Sverige har vi några riktigt stora naturtillgångar i form av skog, järnmalm och energi som utvinns ur vattenkraftverk. Dessa tillgångar har varit betydande för vårt lands ekonomi och standard. Men det finns även stora naturtillgångar i många andra länder runt om i världen och dessa kan du läsa om här.

Då olika länder ofta har olika typer av naturtillgångar är det väldigt vanligt att landet exporterar stora delar av sina naturtillgångar, framför allt i ekonomiskt syfte. Sverige exporterar till exempel stora mängder av sin järnmalm, men också trä, till stora delar av världen. Men vi importerar även sådana tillgångar som vi inte har i vårt land men är beroende av. Ett exempel på en sådan resurs är olja.

Afrikas naturtillgångar

Afrika är nog den kontinent som har flest naturresurser i världen, och detta är tyvärr något som många rikare länder länge har utnyttjat. Kontinenten är bland annat rik på olja, guld, salt och diamanter, men har även stora produktioner av te, kaffe och bananer. Längs Nilen i Egypten finns även bra odlingsmarker där man bland annat odlar grönsaker och sädesslag. Att landet är rikt på naturtillgångar råder det alltså inga tvivel om.

Tyvärr går en väldigt liten del av vinsten för de naturresurser som utvinns på kontinenten till den egna befolkningen. Istället är det stora företag i rika länder som tar hem vinsten. Detta är den största anledningen till att många afrikanska länder är så kallade utvecklingsländer och tyvärr lever många i misär och fattigdom, till och med svälter till döds. Det sker även mycket smuggling av exempelvis olja, vilket bidrar till oroligheter och miljöförstöring.

Asiens naturtillgångar

Asien är också en kontinent med stora naturresurser. Detta är vår största kontinent och tack vare dess storlek finns här ett väldigt varierat klimat som bidrar till att det går att producera många olika varor inom jordbruk. Bara i Indien har man stora produktioner av bland annat bananer, kaffe, te och bomull. Även ris och sädesslag odlas i i Asien och man framställer även palmolja som används i många produkter runt om i världen.

Förutom det frodiga jordbrukslivet har Asien många andra stora naturtillgångar. I Sydkorea utvinner man exempelvis silver, bly och zink, medan det i länder som Iran och Irak finns stora tillgångar av både olja och naturgas. Tack vare de stora naturtillgångarna är många länder i Asien väldigt rika, men tyvärr finns det även de länder som är mycket fattiga trots sina tillgångar. Naturtillgångarna från Asien exporteras till hela världen.

Nord- och Sydamerikas naturtillgångar

Nordamerika har också många naturtillgångar, bland annat skog, vattenkraft och jordbruk, men också olja och gas. De producerar även en stor mängd frukter, framför allt citrusfrukter som lime och citroner. USA är dessutom det land som exporterar mest majs. På grund av de stora produktionerna, och alla de industrier och fabriker som finns i USA och Kanada släpper de tyvärr ut stora mängder växthusgaser, vilket inte är bra för vår natur.

I Sydamerika är det framför allt jordbruk, gruvor och skog som är de stora naturtillgångarna. Man utvinner bland annat mängder av metaller i Anderna och dessa exporteras bland annat för att användas i industrier. I Argentina och Uruguay produceras mycket kött som även det exporteras i stora mängder. Sedan finns förstås även Amazonas där det finns virke, men numera även odlingar av exempelvis sojabönor som exporteras till övriga världen.

Oceaniens naturtillgångar

I Sverige importerar vi bland annat jordbruksprodukter från Australien och Nya Zeeland. De exporterar bland annat både nöt- och fårkött, men också vete. Länderna är även de länder som exporterar mest ull i hela världen. De har dessutom gruvindustri och exporterar metaller, men producerar även förädlade metaller i allt större grad. Så Oceanien tjänar mycket pengar på att exportera sina naturresurser. Även turismen är en stor inkomstkälla då deras vackra natur lockar till sig semesterfirare.

Slutord

Kort och gott kan man säga att det finns riktigt stora och fina naturtillgångar runt om i vår värld. Framför allt på kontinenterna Afrika och Asien, men alla världsdelar har sina tillgångar. Även Europa, som vi inte tagit med i denna artikel. Där är bland annat jordbruk en stor naturtillgång. De flesta länder exporterar stora mängder av sina naturtillgångar och importerar sådant de inte har i sitt eget land.