Naturtillgångar i Sverige

En av anledningarna till att Sverige idag är ett av de rikare länderna i Europa beror på att vi har stora naturtillgångar. Men landet har inte alltid varit rikt. För bara omkring 200 år sedan var vi ett av de fattigaste länderna i Europa, det var alltså bland annat tack vare våra naturresurser som landet växte ekonomiskt. Resurserna var värdefulla runt om i världen där rikare länder utvecklades.

Det som framför allt exporterades var trä, som användes för att bygga och som ved, och järn, som användes för att bygga järnvägar, broar och fabriker. Detta var mycket positivt för landets ekonomi. En del av resurserna användes såklart även inom landet som var i behov av utveckling och stora städer växte fram tack vare detta. Vi byggde även vattenkraftverk vid dammar och älvar för att utvinna energi och elektricitet.

Den svenska skogen

Skogen har alltid varit en viktig tillgång i Sverige. Redan under vikingatiden förstod man vilken guldgruva skogen var och man tillverkade bland annat båtar i trä. När utvecklingen tog fart runt om i världen och städer började bildas kunde Sverige även börja exportera trä utanför landets gränser och på så sätt göra stora vinster, vilket bidrog till landets ekonomi. Än idag är exporten av trä från Sverige eftertraktat.

Det som gör trä så värdefullt är att det kan användas till så mycket. Det kan användas för att tillverka allt från möbler till papper och bränsle. Dessutom är skogen viktig för vårt klimat, vilket kanske inte alla tänker på. Utan skogen skulle det bli torrare och blåsigare, vilket bland annat skulle leda till färre däggdjursarter. Skogen är ju faktiskt även hem åt väldigt många djurarter i Sverige.

De svenska malmgruvorna

Något som vi i Sverige länge varit kända för är vår produktion av järnmalm – alltså malm som har ett högt innehåll av järn. Idag är Sverige faktiskt ett av de länder som producerar mest malm och metallprodukter i EU. Just järnmalm är det ingen som producerar mer än vad Sverige gör. Detta är verkligen en av våra stora tillgångar, som både används inom landet men framför allt exporteras.

Tack vare denna resurs har vi även kunnat ta fram framgångsrika teknikföretag som idag är världsledande när det kommer till teknik och utrustning inom gruvbranschen. Dessa företag har sitt ursprung i gruvindustrin. I dagsläget finns det närmare 18 gruvor i Sverige och dessa producerar över 70 ton malm per år, vilket visar på en stor utveckling. För omkring 100 år sedan fanns det cirka 500 gruvor som tillsammans utvann närmare 8 miljoner ton.

Sveriges vattenkraftverk

Tillsammans med skogen och malmgruvorna blev svenska älvar och dammar redan tidigt en stor naturtillgång för landet. Idag finns det omkring 2 000 vattenkraft runt om i Sverige och tillsammans med vårt grannland Norge är vi ett av de länder som använder oss mest av vattenkraft. I övriga Europa är det inte alls lika vanligt med vattenkraft, utan där använder man exempelvis naturgas eller kol för att utvinna energi.

Tack vare vattenkraften får vi tillgång till förnybar energi, vilket är mycket värdefullt för samhället. Det som är så bra med vattenkraftverk är att det är väldigt pålitligt samtidigt som utsläppen av klimatgaser är nästintill obefintliga. Regn och snö blir till vatten som bildar älvar och åar och när detta vatten rör sig genom vattenkraftverken utvinns energi. Då vattnet inte förbrukas, utan kommer tillbaka vid nederbörd, är det en ovärderlig tillgång.

Allemansrätten

Våra naturtillgångar är inte bara positiva när det kommer till att skapa och sälja produkter, utan vi gynnas även av den svenska naturen på andra sätt. Även om du bor i en storstad har du, precis som alla andra i Sverige, rätt att gå i skogen eller bada i en sjö. Vi får alltså använda oss av de resurser vi har så länge vi inte skräpar ner eller förstör.

Sammanfattning

Att naturen är viktig för oss i Sverige råder det inga tvivel om. Vi har fantastiska naturtillgångar och vi har lärt oss att ta till vara på dessa genom att utvinna energi, järnmalm och trä. Tack vare våra naturresurser har vi lyckats vända vår en gång i tiden dåliga ekonomi till en bra ekonomi. Idag är Sverige ett av de rikaste länderna i världen och detta är mycket tack vare våra naturtillgångar.